od L. K.

Gospodin Stephan je zastupao moje interese prema osiguranju i sproveo je na moje zadovoljstvo vrlo uspešno moje zahteve. Bio sam brzo mailom informisan o svim pismima, koracima itd. Ako sam imao pitanja uvek je tu bio kompetentan sagovornik.
Kao klijent sam se osećao dobro jer sam bio prikladno savetovan i zbrinut. Jako sam zadovoljan radom gospodina Stephana i njegovog tima i mogu samo da ih preporučim.
Super posao, gospodine Stephan